Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

Chăm sóc KH: 0908.80.6666
Email: vanphatkpco@gmail.com
(0)

Hệ thống phân phối kênh shop miền Bắc

Hệ thống phân phối kênh shop miền Bắc

Địa chỉ: Chợ Mía, TP. Ninh Bình, Ninh Bình
Điện thoại: 0908806666

Hệ thống phân phối kênh tỉnh chợ

Hệ thống phân phối kênh tỉnh chợ

Địa chỉ: 172 Trần Văn Kiểu , Phường 10 , Quận 6
Điện thoại: 0908.80.6666

Hệ thống siêu thị và đại siêu thị

Hệ thống siêu thị và đại siêu thị

Địa chỉ: 172 Trần Văn Kiểu, P.10, Q.6, TP.HCM
Điện thoại: 02838761400