CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAY MẶC VẠN PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAY MẶC VẠN PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAY MẶC VẠN PHÁT

Chăm sóc KH: 0908.80.6666
Email: vanphatkpco@gmail.com
(0)

Năm 1984, một cơ sở sản xuất trang phục lót bình dân ra đời với tiêu chí đem lại sự thoải mái và an tâm cho khách hàng - Đó là Cơ sở May Kim Phượng. Sau bao biến cố kinh tế cũng như sự thay đổi của thị trường lót Việt Nam, Cơ sở may Kim Phượng đã và đang tạo nên một thương hiệu đứng vững giữa thị trường trang phục lót: Thương Hiệu KP. Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại May Mặc Vạn Phát đã và đang kế thừa những mẫu mã, quy chuẩn, chất lượng như một Nhánh của công ty mẹ  KP .
Chúng tôi tự hào đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm lót cho nhiều phân khúc của thị trường . Từ đó, thương hiệu ONYMAX, PARAGON đã ra đời chúng tôi cũng tự hào vì có một quy chuẩn cắt và may nghiêm ngặt đáp ứng được các quy chuẩn khắt khe từ Tập đoàn Scavi Việt Nam (Pháp) qua các đơn hàng gia công.
Chúng tôi đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường nội y Việt Nam thông qua những sản Năm 1984, một cơ sở sản xuất trang phục lót bình dân ra đời với tiêu chí đem lại sự thoải mái và an tâm cho khách hàng - Đó là Cơ sở May Kim Phượng. Sau bao biến cố kinh tế cũng như sự thay đổi của thị trường lót Việt Nam, Cơ sở may Kim Phượng đã và đang tạo nên một thương hiệu đứng vững giữa thị trường trang phục lót: Thương Hiệu KP. Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại May Mặc Vạn Phát đã và đang kế thừa những mẫu mã, quy chuẩn, chất lượng như một Nhánh của công ty mẹ  KP .
Chúng tôi tự hào đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm lót cho nhiều phân khúc của thị trường . Từ đó, thương hiệu ONYMAX, PARAGON đã ra đời chúng tôi cũng tự hào vì có một quy chuẩn cắt và may nghiêm ngặt đáp ứng được các quy chuẩn khắt khe từ Tập đoàn Scavi Việt Nam (Pháp) qua các đơn hàng gia công.
Chúng tôi đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường nội y Việt Nam thông qua những sản Năm 1984, một cơ sở sản xuất trang phục lót bình dân ra đời với tiêu chí đem lại sự thoải mái và an tâm cho khách hàng - Đó là Cơ sở May Kim Phượng. Sau bao biến cố kinh tế cũng như sự thay đổi của thị trường lót Việt Nam, Cơ sở may Kim Phượng đã và đang tạo nên một thương hiệu đứng vững giữa thị trường trang phục lót: Thương Hiệu KP. Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại May Mặc Vạn Phát đã và đang kế thừa những mẫu mã, quy chuẩn, chất lượng như một Nhánh của công ty mẹ  KP .
Chúng tôi tự hào đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm lót cho nhiều phân khúc của thị trường . Từ đó, thương hiệu ONYMAX, PARAGON đã ra đời chúng tôi cũng tự hào vì có một quy chuẩn cắt và may nghiêm ngặt đáp ứng được các quy chuẩn khắt khe từ Tập đoàn Scavi Việt Nam (Pháp) qua các đơn hàng gia công.
Chúng tôi đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường nội y Việt Nam thông qua những sản Năm 1984, một cơ sở sản xuất trang phục lót bình dân ra đời với tiêu chí đem lại sự thoải mái và an tâm cho khách hàng - Đó là Cơ sở May Kim Phượng. Sau bao biến cố kinh tế cũng như sự thay đổi của thị trường lót Việt Nam, Cơ sở may Kim Phượng đã và đang tạo nên một thương hiệu đứng vững giữa thị trường trang phục lót: Thương Hiệu KP. Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại May Mặc Vạn Phát đã và đang kế thừa những mẫu mã, quy chuẩn, chất lượng như một Nhánh của công ty mẹ  KP .
Chúng tôi tự hào đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm lót cho nhiều phân khúc của thị trường . Từ đó, thương hiệu ONYMAX, PARAGON đã ra đời chúng tôi cũng tự hào vì có một quy chuẩn cắt và may nghiêm ngặt đáp ứng được các quy chuẩn khắt khe từ Tập đoàn Scavi Việt Nam (Pháp) qua các đơn hàng gia công.
Chúng tôi đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường nội y Việt Nam thông qua những sản